Wymagania

Artykuł należy opracować zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi w języku polskim lub angielskim. Artykuł może zawierać 6-20 stron (do 1 arkusza wydawniczego).

Do Redakcji należy dostarczyć:

Artykuły będą kwalifikowane do druku przez Komitet Redakcyjny na podstawie opinii recenzenta kompetentnego w danej dziedzinie.

Autorom artykułów opublikowanych w Zeszytach Naukowych serii BMiZP nie przysługuje honorarium autorskie.