Kontakt

Adres

Zeszyty Naukowe Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
Politechnika Poznańska
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego

dr hab. inż. Edward PAJĄK, prof. nadzw. PP
tel. +4861 6652052, fax. +4861 6652200
e-mail: edward.pajak@put.poznan.pl

Sekretariat i administracja strony WWW

mgr inż. Magdalena DIERING
tel. +4861 6652740, fax. +4861 6652200
e-mail: magdalena.diering@put.poznan.pl