Komitet Redakcyjny

Przewodniczący

dr hab. inż. Edward PAJĄK, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Maciej KUPCZYK

dr hab. inż. Andrzej MODRZYŃSKI prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Marian OSTWALD

dr hab. inż. Aleksandra PERTEK-OWSIANNA, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej