Zeszyty Naukowe - numer 7

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Jan ŻUREK, Olaf CISZAK, Robert CIEŚLAK, Marcin SUSZYŃSKI

Metodyka projektowania ergonomicznego stanowiska montażu ręcznego

W pracy zaproponowano algorytm ergonomicznego dopasowania stanowiska montażu drobnych
części do wymiarów antropometrycznych pracownika. Przedstawiono zależności pomiędzy
pracą ręczną człowieka a wzrostem wydajności. Starano się jednocześnie zagwarantować zmniejszenie
obciążenia fizycznego i psychicznego pracownika w procesach montażu.

Strona 177-187

Recenzent: prof. dr hab. inż. Stanisław LEGUTKO

Informacje o autorach

prof. dr hab. inż. J. ŻUREK

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

 

dr inż. Olaf CISZAK

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2730,

 

mgr inż. Robert CIEŚLAK

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2730,

 

mgr inż. Marcin SUSZYŃSKI

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2730,