Zeszyty Naukowe - numer 7

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Radosław WILDE, Piotr ZBORAŁA

Przegląd podstawowych hipotez "linii łamanej" płyt i powłok kompozytowych

Praca stanowi przegląd podstawowych hipotez "linii łamanej", które znalazły zastosowanie
w teoretycznej analizie płyt i powłok kompozytowych. Spośród wielu znanych w literaturze teorii
w artykule omówiono jedynie te o charakterze pierwotnym. Zaprezentowano trzy główne
hipotezy: Lekhnitskiego, Ambartsumiana oraz Reissnera. Dokonano krótkiej charakterystyki
i wstepnie porównanano wymienionione teorie. Omówione zostały związane z hipotezami linii
łamanej warunki ciągłości funkcji odkształceń (Zig-Zag) i naprężeń ścinających (interlaminar
continuity).

Strona 165-176

Recenzent: dr hab. inż. Tadeusz WEGNER, prof. nadzw.

Informacje o autorach

mgr Radosław WILDE

Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2175, e-mail: radoslaw.wilde@gmail.com

 

mgr inż. Piotr ZBORAŁA

Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +48 668174364, e-mail: piotrzborala@tlen.pl