Zeszyty Naukowe - numer 7

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Radosław WILDE, Piotr ZBORAŁA

Przegląd teorii laminowanych kompozytowych płyt i powłok stosowanych w budowie zbiorników cienkościennych

Liczba zastosowań materiałów kompozytowych gwałtownie rośnie. Celem pracy jest przegląd
różnych teorii opisujących przemieszczenia i naprężenia w płytach i powłokach wykonanych
z materiałów kompozytowych. Inżynierowie, projektanci i naukowcy znajdą w niej przegląd niektórych
pozycji bibliograficznych na temat kompozytów. Po krótkim wstępie opisano teorie najczęściej
używane w zastosowaniach inżynieryjnych - klasyczną teorię laminatów oraz teorię
laminatów pierwszego rzędu. W czwartym rozdziale przedstawiono teorię laminatów trzeciego
rzędu, a w piątym ścisłą teorię warstwową, która używana jest najczęściej w metodzie elementów
skończonych.

Strona 153-164

Recenzent: dr hab. inż. Wacław SZYC, prof. nadzw.

Informacje o autorach

mgr Radosław WILDE

Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2175, e-mail: radoslaw.wilde@gmail.com

 

mgr inż. Piotr ZBORAŁA

Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +48 668174364, e-mail: piotrzborala@tlen.pl