Zeszyty Naukowe - numer 7

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Tadeusz WEGNER, Maciej OBST

Przebieg procesu jednoosiowego rozciągania w przestrzeni głównych składowych odkształcenia

W pracy przedstawiono wyniki badań jednoosiowego rozciągania stali konstrukcyjnej zwykłej
jakości o oznaczeniu ST3s. Badania prowadzono na maszynie wytrzymałościowej ZWICK. Wyznaczono
zależności między działającą siłą i odkształceniem w kierunku jej działania oraz równolegle
przeprowadzono pomiary odkształceń poprzecznych badanych próbek. Informacja na temat
odkształceń materiału, zarówno w kierunku wzdłużnym do przyłożonego obciążenia, jak i w kierunku
poprzecznym, przy różnych wartościach obciążeń, jest niezbędna do tworzenia energetycznych
modeli aproksymujących właściwości mechaniczne materiału.

Strona 129-152

Recenzent: prof. dr hab. inż. Krzysztof MAGNUCKI

Informacje o autorach

dr hab. inż. Tadeusz WEGNER, prof. nadzw.

Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

e-mail: tadeusz.wegner@put.poznan.pl

 

mgr inż. Maciej OBST

Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań