Zeszyty Naukowe - numer 7

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Paweł SWORNOWSKI

Wirtualna współrzędnościowa maszyna pomiarowa - aplikacje

Oprogramowanie wirtualnej współrzędnościowej maszyny pomiarowej (WWMP) umożliwia
użytkownikowi symulację rzeczywistej maszyny w szerokim zakresie. To oprogramowanie zapewnia
zgodność między różnymi typami maszyn. Symulacja WWMP zawiera kompletny asortyment
rzeczywistych maszyn, wszystkie obecnie produkowane głowice i końcówki o różnych
długościach oraz konfiguracjach. W artykule zawarto również krótki opis przykładowych oprogramowań
Silma i Metrolog wykonujących niektóre zadania wirtualnego pomiaru 3D.

Strona 121-128

Recenzent: prof. dr hab. inż. Ryszard GRAJDEK

Informacje o autorach

dr inż. Paweł SWORNOWSKI

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. + 4861 665 3569, e-mail: swornowski@wp.pl