Zeszyty Naukowe - numer 7

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Michał ROGALEWICZ, Robert SIKA

PRODBALANCE - narzędzie do bilansowania zdolności produkcyjnych systemu produkcyjnego

W pracy przedstawiono narzędzie ProdBalance stworzone w programie Microsoft? Excel?
i przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, mające na celu pomóc im
w zbilansowaniu zdolności produkcyjnych. Program umożliwia scharakteryzowanie obrabiarek
i zleceń znajdujących się w systemie produkcyjnym i porównanie możliwości produkcyjnych
systemu z zapotrzebowaniem; jest intuicyjny i prosty w obsłudze. W pracy przedstawiono algorytm
działania narzędzia wraz ze wskazaniem zastosowanych formularzy oraz założenia towarzyszące
jego tworzeniu. Zamieszczono także przykład obliczenia zdolności produkcyjnej konkretnego
systemu produkcyjnego i najważniejsze wzory, z których korzystano w trakcie tworzenia narzędzia.

Strona 95-108

Recenzent: dr inż. Jan UNIEJEWSKI

Informacje o autorach

mgr inż. Michał ROGALEWICZ

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 6652738, e-mail: michal.rogalewicz@doctorate.put.poznan.pl

 

mgr inż. Robert SIKA

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 6652459, e-mail: robert.sika@gmail.com