Zeszyty Naukowe - numer 7

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Piotr PACZOS, Przemysław ZAWODNY

Badania doświadczalne oraz wykorzystanie systemu ABAQUS do szacowania wartości sił krytycznych belek zimnogiętych

Przedmiotem badań były cienkościenne belki ceowe kształtowane na zimno z łagodnym zagięciem. Za względu na lokalną utratę stateczności konstrukcji cienkościennych poszukuje się innych, nowych kształtów przekrojów w celu zwiększenia wytrzymałości i stateczności. Dodatkowym usztywnieniem w badanych przekrojach było zastosowanie pianki poliuretanowej jako wypełniacza w wolnych, pustych miejscach łagodnego zagięcia o promieniu r. Otrzymane wstępne wyniki potwierdziły poprawność przeprowadzonych badań oraz dobre przygotowanie stanowiska badawczego do przyszłych prób eksperymentalnych na belkach cienkościennych.

Strona 85-94

Recenzent: dr hab. inż. Marian OSTWALD, prof. nadzw.

Informacje o autorach

dr inż. Piotr PACZOS, adiunkt

Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 6652325,

e-mail: piotr.paczos@put.poznan.pl

 

mgr inż. Przemysław ZAWODNY, doktorant

Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 6652175,

e-mail: przemysław.zawodny@put.poznan.pl