Zeszyty Naukowe - numer 7

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Dariusz MAĆKOWIAK, Edward PAJĄK, Krzysztof ŻYWICKI

Wykorzystanie koncepcji lean manufacturing w doskonaleniu produckji

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z koncepcją lean manufacturing oraz jej zastosowanie w doskonaleniu działań przedsiębiorstwa produkcyjnego. Omówiono obszar wdrożenia koncepcji oraz proces wytwórczy poddany doskonaleniu. Dokonano analizy stanu obecnego procesu oraz zaproponowano propozycję zmian i kolejne kroki ich wdrażania. Przedstawiono wyniki możliwe do uzyskania po wdrożeniu zmian oraz wnioski płynące z zastosowania koncepcji lean manufacturing.

Strona 71-83

Recenzent: dr inż. Jan UNIEJEWSKI

Informacje o autorach

inż. Dariusz MAĆKOWIAK

Przedsiębiorstwo JOTKEL, ul. Wielska 43, 63-700 Krotoszyn,

e-mail: dariusz.mackowiak@jotkel.com

 

dr hab. inż. Edward PAJĄK, prof. nadzw. PP

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. + 4861 6652203, e-mail: edward.pajak@put.poznan.pl

 

mgr inż. Krzysztof ŻYWICKI

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. + 4861 6652052, e-mail: krzysztof.zywicki@put.poznan.pl