Zeszyty Naukowe - numer 7

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Adam KOPCZYK, Krzysztof MAGNUCKI

Analiza pękania koła czerpakowego koparki KWK 1500 S

W pracy opisano pęknięcia koła czerpakowego koparki węgla brunatnego KWK 1500S. Skupiono uwagę na wyznaczeniu obciążeń zmiennych w czasie, jakie występują podczas eksploatacji oraz na sformułowaniu obliczeniowego modelu koła. Badania numeryczne wykonano za pomocą metody elementów skończonych w systemie ANSYS. Niektóre wyniki tych badań zamieszczono na rysunkach. Sformułowano warunki wytrzymałości badanego koła z uwzględnieniem normy DIN 22261. Wykazano, że warunek wytrzymałości dla obciążeń statycznych jest spełniony, natomiast dla obciążeń zmiennych w czasie nie jest spełniony. Wskazano na prawdopodobne przyczyny pękania koła czerpakowego koparki.

Strona 39-58

Recenzent: dr hab. inż. Tadeusz Wegner, prof. nadzw.

Informacje o autorach

prof. dr hab. inż. Krzysztof MAGNUCKI

Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Wytrzymałości Materiałów

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +48 (61) 6652064, e-mail: krzysztof.magnucki@put.poznan.pl

mgr inż. Adam KOPCZYK

e-mail: adam_kopczyk@o2.pl