Zeszyty Naukowe - numer 7

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Magdalena DIERING, Edward PAJĄK

Koncepcja online w analizie systemow pomiarowych

Artyku traktuje o konieczności analizowania stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych systemów pomiarowych (MSA). Autorzy proponują nowe podejście do analizy MSA. W przedsiębiorstwie wiarygodność danych ma zapewnić analiza systemów pomiarowych - MSA. Celem MSA jest uzyskanie informacji o zmienności pomiaru powodowanej przez system pomiarowy. Zapewnienie warunków do przeprowadzenia badania, analizy i oceny systemu pomiarowego może wymagać ingerencji w codzienny tryb pracy organizacji. Trzeba bowiem przygotować pracowników do badania, wygospodarować miejsce, przeprowadzić analizę opracowanego arkusza danych i przygotować raport z MSA. Wszystko to wymaga czasu i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wydaje się, że zmiana warunków organizacyjnych badania z offline na online ułatwi ocenę systemu pomiarowego i usprawni związaną z tym pracę. Autorzy artykułu prowadzą badania w omawianym zakresie, by stwierdzić, czy system pomiarowy można analizować na bieżąco. Umiejscowienie badania w warunkach produkcyjnych, czyli podczas procesu wytwarzania, można zdefiniować jako istotę nowego podejścia do procedury MSA, czyli MSA w trakcie realizacji procesu wytwarzania - online.

Strona 29-38

Recenzent: dr inż. Piotr PAJZDERSKI

Informacje o autorach

mgr inż. Magdalena DIERING

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3

tel.: +4861 665 2740, fax.: +4861 665 2200, e-mail: magdalena.diering@put.poznan.pl

 

dr hab. inż. Edward PAJĄK, prof. nadzw. PP

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3

tel.: +4861 665 2203, fax.: +4861 665 2200, e-mail: edward.pajak@put.poznan.pl