Zeszyty Naukowe - numer 7

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Przemysław CIESZKOWSKI, Maciej KUPCZYK, Przemysław LIBUDA, Piotr SIWAK

Wpływ podłoża na wyniki badań podatności na kruche pękanie cienkiej powłoki przeciwzużyciowej CrN

Biorąc pod uwagę niezwykle istotny wpływ kruchości na trwałość materiałów powłokowych osadzonych na ostrzach skrawających pracujących w warunkach pracy uderzeniowej, podjęto się przeprowadzenia badań podatności powłok na kruche pękanie, a więc określenia ich przydatności
do ochrony ostrza skrawającego pracującego w tych warunkach. W pracy ukazano wpływ podłoża na wyniki badań podatności na kruche pękanie powłoki CrN.

Strona 15-27

Recenzent: dr hab. inż. Edward PAJĄK, prof. nadzw.

Informacje o autorach

dr hab. inż. Maciej KUPCZYK, profesor nadzwyczajny,

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3

60-965 Poznań, tel. (061) 6652727, e-mail: maciej.kupczyk@put.poznan.pl

 

mgr inż. Przemysław CIESZKOWSKI

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3

60-965 Poznań

 

mgr inż. Przemysław LIBUDA

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3

60-965 Poznań

 

mgr inż. Piotr SIWAK

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3

60-965 Poznań