Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Krzysztof ŻYWICKI, Edward PAJĄK

Wariantowanie sposobu wykonania powierzchni elementarnych

Artykuł dotyczy wariantowania sposobu wykonania powierzchni elementarnych operacyjnych. Zagadnienie to jest ściśle związane z metodą powierzchni elementarnych - metodyką wariantowa-nia operacji technologicznych. Metoda ta zakłada, że część obrabiana jest zbiorem powierzchni elementarnych konstrukcyjnych (PE-K), których osiągnięcie odbywa się poprzez wykonanie po-wierzchni elementarnych operacyjnych (PE-O). W artykule poruszono jeden z aspektów, a mia-nowicie wariantowanie parametrów skrawania i przyjęte modele obliczeniowe.

Strona 185-196

Recenzent: dr hab. inż. Maciej KUPCZYK, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (161kB)

Informacje o autorach

mgr inż. Krzysztof ŻYWICKI

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2738,

e-mail: krzysztof.zywicki@put.poznan.pl

 

dr hab. inż. Edward PAJĄK, prof. nadzw.

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2203,

e-mail: edward.pajak@put.poznan.pl