Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Jan ŻUREK, Tadeusz DURAS

Wizualizacja kolizyjności demontażu wyrobu z zastosowaniem technik komputerowych

Aplikacje komputerowe typu CAD wyposażone są w narzędzia wspomagające projektantów m.in. w tworzeniu wirtualnych modeli przestrzennych (3D) wyrobów oraz wykonywaniu doku-mentacji konstrukcyjnej i technologicznej (2D), obliczeń i analiz wytrzymałościowych. Oprogra-mowanie to może być zastosowane do wirtualnej symulacji ruchu części lub podzespołów wyrobu, pozwalające nie tylko na zobrazowanie jego wyglądu, ale też na prezentacji podczas pracy oraz wykrywanie kontaktów (kolizyjności) między współpracującymi elementami.
W pracy zaprezentowano wybrane możliwości wizualizacji i oceny kolizyjności wskazanych elementów w zespołach maszynowych z wykorzystaniem oprogramowania Inventor oraz Solid Edge w aspekcie wspomagania technologii ich demontażu.

Strona 177-183

Recenzent: dr inż. Olaf CISZAK

Pobierz artykuł (1293kB)

Informacje o autorach

prof. dr hab. inż. Jan ŻUREK

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

tel. +4861 665 2052,

e-mail: jan.zurek@put.poznan.pl

 

mgr inż. Tadeusz DURAS

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Instytut Politechniczny,

ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz,

e-mail: tduras-pwsz@wp.pl