Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Michał WIECZOROWSKI, Anna MATUSIAK-SZARANIEC, Kazimierz WIECZOROWSKI

Badania zużycia ostrzy frezów do rowków wpustowych

W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia ostrzy frezów do rowków wpustowych wy-konanych z węglika spiekanego pokrytych twardymi warstewkami. Badania zużycia prowadzono w dwóch rodzajach operacji, tzn. przy frezowaniu rowków nieprzelotowych oraz przy frezowaniu rowków z wejściem na czole wałka. Badania prowadzono na materiale utwardzonym w granicach 42?44 HRC. Dla obu przypadków badań określono charakter zużycia ostrzy na czole i na po-wierzchni walcowej frezu. W artykule przedstawiono wykresy zużycia ostrzy frezu z węglika spiekanego pokrytego TiN, TiAlN oraz TiAlCN. W pracy podano dla porównania wyniki badań frezu palcowego z węglika spiekanego o zmodyfikowanej konstrukcji.

Strona 165-175

Recenzent: dr hab. inż. Maciej KUPCZYK, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (460kB)

Informacje o autorach

dr inż. Michał WIECZOROWSKI

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 3569,

e-mail: michal.wieczorowski@put.poznan.pl

 

mgr inż. Anna MATUSIAK-SZARANIEC

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2577,

e-mail: anna@szaraniec.org

 

prof. dr inż. dr h.c. Kazimierz WIECZOROWSKI

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2251