Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Włodzimierz WALIGÓRA, Michał LIBERA

Wybrane problemy trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych

W artykule przedstawiono wybrane problemy powierzchniowej trwałości zmęczeniowej ło-żysk tocznych: problem rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej, mała precyzyjna modelu matematycznego na którym oparta jest stosowana obecnie procedura doboru łożysk tocz-nych, nieuwzględniająca początkowego okresu niezawodnej pracy oraz brak metodyki analizy wyników badań eksploatacyjnych łożysk tocznych.
Stwierdzono, że badania zmierzające do ustalenia wartości początkowego okresu niezawodnej pracy łożysk tocznych powinny doprowadzić do opracowania nowej procedury ich doboru. Jednak by propozycje zmian tej procedury oprzeć na silnych przesłankach konieczna jest analiza danych o trwałości łożysk eksploatowanych w warunkach rzeczywistych. Pokazano, że zastosowanie meto-dyki analizy wyników badań skróconych do wyników wyrywkowych, pochodzących z serwisów, daje możliwość estymacji okresu niezawodnej pracy łożysk tocznych.

Strona 151-163

Recenzent: prof. dr hab. inż. Bogdan BRANOWSKI

Pobierz artykuł (164kB)

Informacje o autorach

prof. dr hab. Włodzimierz WALIGÓRA

Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych,

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań,

tel. +4861 665 2117,

e-mail: wlodzimierz.waligora@put.poznan.pl

 

dr inż. Michał LIBERA

Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych,

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań,

tel. +4861 665 2223,

e-mail: michal.libera@put.poznan.pl