Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Janusz WALCZAK

Podstawy i problemy projektowania promieniowych maszyn sprężających

W referacie wskazano, że metody projektowania maszyn sprężających nie są wystarczająco dokładne. Droga do ich doskonalenia wiedzie poprzez badania eksperymentalne oraz analizy nume-ryczne przepływu. Projektowanie procesu sprężania i stopni sprężających należy rozpatrywać także w kontekście konstrukcji całego agregatu maszyny. Do wstępnych wyborów konstruowania stopnia w dalszym ciągu pomocna jest teoria podobieństwa przepływu i wprowadzone na tej podstawie wskaźniki charakterystyczne. W referacie zasygnalizowano tematykę prac prowadzonych w Kate-drze Techniki Cieplnej oraz przedstawiono producentów i sprzedawców maszyn sprężających na terenie Wielkopolski.

Strona 135-149

Recenzent: prof. dr hab. inż. Jerzy MERKISZ

Pobierz artykuł (505kB)

Informacje o autorach

prof. dr hab. inż. Janusz WALCZAK

Politechnika Poznańska, Katedra Techniki Cieplnej,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2342