Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Roman SIECLA, Kazimierz WIECZOROWSKI, Anna MATUSIAK-SZARANIEC

Zużycie nawiertaków

W artykule przedstawiono wyniki badań kształtowania nakiełków, trwałość narzędzi do wy-konywania nakiełków (nawiertaków), sposoby zużywania nawiertaków oraz niektóre problemy związane ze zwiększeniem trwałości narzędzi stosowanych do wytwarzania nakiełków.

Strona 127-133

Recenzent: dr hab. inż. Maciej KUPCZYK, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (233kB)

Informacje o autorach

dr inż. Roman SIECLA

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2251, 665 2577,

e-mail: siecla.r@pwromex.com.pl

 

prof. dr inż. dr h.c. Kazimierz WIECZOROWSKI

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2251,

e-mail: kazimierz.wieczorowski@put.poznan.pl

 

mgr inż. Anna MATUSIAK-SZARANIEC

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2251, 665 25 77,

e-mail: anna@szaraniec.org