Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Piotr POSADZY, Robert ROSZAK, Marek MORZYŃŚKI

Obliczenia aeroelastyczne samolotu

W pracy przedstawiono wyniki obliczeń aeroelastycznych samolotu pasażerskiego dokonanych z użyciem autorskiego oprogramowania. Pokazano rezultaty badań dla przypadków stacjonarnego i niestacjonarnego w warunkach lotu na wysokości 10 500 m. Przedstawiono również mechanizm powstawania i rozprzestrzeniania się niszczących drgań nietłumionych, powstających w niekorzystnych warunkach.

Strona 119-126

Recenzent: prof. dr hab. inż. Janusz WALCZAK

Pobierz artykuł (344kB)

Informacje o autorach

dr hab. inż. Marek MORZYŃSKI, prof. nadzw. PP

Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu,

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, tel. +4861 665 2778,

e-mail: morzynski@stanton.ice.put.poznan.pl

 

dr inż. Piotr POSADZY

Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu,

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, tel. +4861 665 2256,

e-mail: piotr.posadzy@put.poznan.pl

 

dr inż. Robert ROSZAK

Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu,

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, tel. +4861 665 2256,

e-mail: robert.roszak@put.poznan.pl