Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Edward PAJĄK

Doświadczenie w zakresie wdrażania koncepcji lean manufacturing

W artykule przedstawiono rozwiązania zastosowane w małej firmie wdrażającej koncepcję
lean manufacturing - LM. Przedstawiono rozwiązania dotyczące obszaru współpracy z klientem, a także związane z organizacją produkcji i sterowaniem nią, w tym również w zakresie stworzenia systemu obsługi klienta. Artykuł zakończono wnioskami wskazującymi na efekty zastosowania rozwiązań LM, ale również na problemy pojawiające się w trakcie wdrażania koncepcji.

Strona 111-118

Recenzent: dr hab. inż. Maciej KUPCZYK, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (124kB)

Informacje o autorach

dr hab. inż. Edward PAJĄK, prof. nadzw. PP

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2203,

e-mail: edward.pajak@put.poznan.pl