Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Jerzy MERKISZ, Przemysław KURCZEWSKI, Robert LEWICKI

Wybrane aspekty prośrodowiskowego projektowania silników spali-nowych

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia prośrodowiskowego projektowania obiektów technicznych, koncentrując się na przykładzie analizy oddziaływań środowiskowych silnika spali-nowego i wskazaniu możliwości wykorzystania jej wyników. W zakresie analizy środowiskowej konstrukcji silnika spalinowego wykorzystano jedną z metod ekobilansowych - metodę LCA (Life Cycle Assessment). Wyniki analizy pozwoliły zidentyfikować dominujące pod względem genero-wania niekorzystnych oddziaływań środowiskowych elementy silnika, a jednocześnie wskazać obszary, gdzie wprowadzanie udoskonaleń w istotny sposób sprzyja poprawie jego wizerunku ekologicznego.

Strona 89-97

Recenzent: prof. dr hab. inż. Zbigniew KŁOS

Pobierz artykuł (370kB)

Informacje o autorach

prof. dr hab. inż. Jerzy MERKISZ

Politechnika Poznańska, Instytut Silników i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań,

tel. +4861 665 2207,

e-mail: jerzy.merkisz@put.poznan.pl

 

dr inż. Przemysław KURCZEWSKI

Politechnika Poznańska, Instytut Silników i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań,

tel. +4861 665 2110,

e-mail: przemyslaw.kurczewski@put.poznan.pl

 

mgr inż. Robert LEWICKI

Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań,

tel. +4861 665 2110,

e-mail: robert.lewicki@doctorate.put.poznan.pl