Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA, Jerzy MERKISZ

Wybrane aspekty globalizacji w przemyśle motoryzacyjnym

Globalizacja jest obecnie charakterystycznym i powszechnym zjawiskiem występującym we współczesnych gospodarkach. W branży motoryzacyjnej wyraża się przede wszystkim procesem rozpraszania i delokalizacji produkcji w skali świata oraz koncentracją kapitałową zarówno produ-centów samochodów, jak i części oraz podzespołów. W ostatnich latach operacje konsolidacji kapitałowej stały się integralnym elementem długoterminowej strategii działalności wielu koncer-nów motoryzacyjnych, które regularnie odwołują się do fuzji i przejęć jako sposobu na wzrost przedsiębiorstwa. Bardzo popularne stały się także alianse strategiczne. Początkowo opierały się na zwykłych umowach o współpracy, a obecnie coraz częściej poparte są wymianą kapitałową. Wszystkie te procesy mają zapewnić koncernom uzyskanie lepszej pozycji konkurencyjnej w walce o klienta, a przez to zwiększyć generowane zyski.

Strona 99-109

Recenzent: prof. dr hab. inż. Zbigniew KŁOS

Pobierz artykuł (107kB)

Informacje o autorach

prof. dr hab. inż. Jerzy MERKISZ

Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań, tel. +4861 665 2207,

e-mail: jerzy.merkisz@put.poznan.pl

 

dr Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA

Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań, tel. +4861 665 2249,

e-mail: agnieszka.guranowska@put.poznan.pl