Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Zbigniew KŁOS, Jędrzej KASPRZAK

Rola ekobilansowania w kształtowaniu maszyn, urządzeń i systemów

W artykule zaprezentowano podstawowe założenia ekobilansowania, ujmowanego jako ocena oddziaływania obiektów na środowisko w cyklu ich istnienia. Przedstawiono główne podstawy metodyczne prowadzenia analiz środowiskowych, zdefiniowano ich zakres i scharakteryzowano metody ekobilansowania. Omówiono główne zastosowania ekobilansów w odniesieniu do już istniejących obiektów oraz do obiektów w fazie projektowej. Wskazano również przykłady ekobi-lansów obiektów technicznych oraz podano perspektywy rozwoju przedstawionej problematyki.

Strona 77-87

Recenzent: dr hab. inż. Marek MORZYŃSKI, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (516kB)

Informacje o autorach

prof. dr hab. inż. Zbigniew KŁOS

Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań, tel. +4861 665 2231,

e-mail: zbigniew.klos@put.poznan.pl

 

dr inż. Jędrzej KASPRZAK

Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań, tel. +4861 665 2110,

e-mail: jedrzej.kasprzak@put.poznan.pl