Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Stanisław JANIK, Izabela GABRYELEWICZ

Systemy oceny oddziaływani technologii wytwarzania na środowisko

W artykule przedstawiono propozycję systemu oceny środowiskowej technologii wytwarzania wyrobów ze stopów żelaza. Scharakteryzowano tendencje w kierunkach rozwoju technologii wytwarzania. Opisano korzyści wynikające ze stosowania przedstawionego systemu oceny środo-wiskowej.

Strona 69-76

Recenzent: dr hab. inż Edward PAJĄK, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (82kB)

Informacje o autorach

dr hab. inż. Stanisław JANIK, prof. PP

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań,

tel. +4861 665 3384,

e-mail: stanislaw.janik@put.poznan.pl

 

mgr inż. Izabela GABRYELEWICZ

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, ul. Szafrana 4, 65-001 Zielona Góra,

tel. +4868 3282 365,

e-mail: i.gabryelewicz@ibem.uz.zgora.pl