Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Jacek JACKOWSKI, Andrzej MODRZYŃSKI, Michał SZWEYCER

Wybrane problemy recyklingu w odlewniach

Wykorzystanie odpadów jest najbardziej racjonalne wtedy, gdy ich recykling z jednej strony odbywa się najbliżej miejsca ich powstania, a z drugiej, gdy wprowadzenie materiałów podlegają-cych recyklingowi do procesu produkcyjnego odbywa się jak najbliżej wyrobu finalnego. Przykła-dem jest wykorzystanie odpadów metalowych w odlewniach. Są też odpady specyficzne, których przetwarzanie wymaga zachowania specjalnych warunków. Przykładem takich odpadów są puszki po napojach lub złom kompozytowy. W przedstawionym tekście zaprezentowano różne możliwo-ści wykorzystania odpadów metalowych w odlewniach: złomu stalowego w odlewniach żeliwa, wiórów pochodzących z obróbki odlewów w odlewniach stopów aluminium, puszek po napojach do produkcji gąsek stopów aluminium oraz wykorzystanie osnowy metalowej tworzącej odlewy kompozytowe.

Strona 59-68

Recenzent: dr hab. inż. Edward PAJĄK, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (234kB)

Informacje o autorach

dr hab. inż. Jacek JACKOWSKI, prof. nadzw. PP

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

tel. +61 665 2415,

 

dr hab. inż. Andrzej MODRZYŃSKI, prof. nadzw. PP

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

tel. +4861 665 2423,

e-mail: andrzej.modrzynski@put.poznan.pl

 

prof. dr hab. inż. Michał SZWEYCER

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

tel. +4861 665 2415,