Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Marian W. DOBRY

Nowa generacja zmechanizowanych narzędzi ręcznych dostosowanych do człowieka

W artykule zaprezentowano nową drganiowo i energetycznie bezpieczną generację zmechani-zowanych narzędzi ręcznych. Przeprowadzona analiza czynników zagrożenia zdrowia człowieka-operatora wykazała dziesięć czynników bezpośrednio związanych z konstrukcją używanych w technologii maszyn ręcznych. Dostosowanie narzędzi do właściwości psychofizycznych człowieka w procesie konstruowania spowodowało wyeliminowanie lub zminimalizowanie wszystkich czyn-ników szkodliwych do poziomów dopuszczalnych. W procesie dostosowawczym zastosowano nową metodę optymalizacji energetycznej konstrukcji narzędzi. Energetycznie zoptymalizowane i ergonomiczne narzędzia wytyczają nowy kierunek w rozwoju technologii, w których użycie na-rzędzi ręcznych napędnych różnymi energiami jest nieodzowne.

Strona 47-58

Recenzent: dr hab. inż. Maciej KUPCZYK, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (236kB)

Informacje o autorach

dr hab. inż. Marian W. DOBRY, prof. nadzw. PP

Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej,

ul. Piotrowo 3, 61-238 Poznań,

tel. +4861 665 2347, fax. 061 665 2307,

e-mail: marian.dobry@put.Poznan.pl