Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Olaf CISZAK

Komputerowo wspomagane projektowanie i modelowanie procesów produkcyjnych

W pracy przedstawiono metodę komputerowego modelowania i symulacji procesów technolo-gicznych stosowaną w przemyśle maszynowym. Omówiono podstawowe etapy opracowywania modelu symulacyjnego tego procesu z uwzględnieniem niezbędnych informacji i danych wejścio-wych. Zaproponowano do tego celu współczesne komputerowe programy symulacyjne wspoma-gające te działania.

Strona 39-45

Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan ŻUREK

Pobierz artykuł (382kB)

Informacje o autorach

dr inż. Olaf CISZAK

Politechnika Poznańska

Instytut Technologii Mechanicznej

Zakład Projektowania Technologii

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

tel. +4861 665 2162

e-mail: olaf.ciszak@put.poznan.pl