Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Maciej KUPCZYK

Zarys działalności Komisji Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w okresie 40-lecia istnienia

W 40. rocznicę powołania Komisji Budowy Maszyn przez Wydział V Nauk Technicznych PTPN i zatwierdzenia jej przez Zarząd PTPN przedstawiono w niniejszym opracowaniu synte-tyczne podsumowanie działalności Komisji w minionym okresie. W artykule scharakteryzowano pokrótce poszczególne kadencje Komisji Budowy Maszyn oraz zamieszczono informacje o skła-dzie prezydiów Komisji i o działalności wydawniczej.

Strona 9-25

Recenzent:

Pobierz artykuł (143kB)

Informacje o autorach

dr hab. inż. Maciej KUPCZYK, prof. nadzw.

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel. +4861 665 2727, e-mail: maciej.kupczyk@put.poznan.pl