Zeszyty Naukowe - numer 5

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Zenobia WEISS, Marek PANKOWSKI

Metoda odtwarzania wiedzy konstrukcyjnej

W artykule autorzy koncentrują się na zagadnieniach odtwarzania wiedzy konstrukcyjnej z za-stosowaniem nowoczesnych technologii digitalizacji i modelowania komputerowego, rekonstrukcji obiektów fizycznych. Przedstawiono metodę umożliwiającą odtworzenie utraconej lub niedostępnej w sposób bezpośredni wiedzy konstrukcyjnej pozwalającej na wykonanie pełnej dokumentacji konstrukcyjnej rekonstruowanego obiektu.

Strona 83-89

Recenzent: prof. dr inż. Jan CHAJDA

Pobierz artykuł (156kB)

Informacje o autorach

prof. dr hab inż. Zenobia WEISS

Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology,

3 Piotrowo Str., 60-965 Poznan, Poland

tel./fax. +4861 665 2774 e-mail: zenobia.weiss@put.poznan.pl

 

mgr inż. Marek Pankowski

Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology,

3 Piotrowo Str., 60-965 Poznan, Poland

tel. +4861 665 27 56, e-mail: marek.pankowski@put.poznan.pl