Zeszyty Naukowe - numer 5

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Zenobia WEISS, Jacek DIAKUN

Zastosowanie systemu PDM do integracji procesów projekto-wania w centrum VIDA

Integracja procesów związanych z rozwojem produktu wymusza korzystanie z zaawansowanych rozwiązań informatycznych w celu stworzenia wspólnej platformy informatycznej.
Jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań w tym obszarze są informatyczne systemy PDM (Product Data Management, pl. Zarządzanie danymi o produkcie). W referacie zaprezento-wano standardową architekturę systemu PDM, a także przedstawiono z punktu widzenia użytkow-nika funkcjonalność systemu szczególnie przydatną w integracji procesu projektowania. W pracy opisano implementację oraz realizację przykładowych projektów przeprowadzonych w Centrum VIDA z wykorzystaniem tego środowiska.

Strona 65-72

Recenzent: dr hab. inż. Edward PAJĄK, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (248kB)

Informacje o autorach

prof. dr hab inż. Zenobia WEISS

Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology,

3 Piotrowo Str., 60-965 Poznań, Poland

tel./fax. +4861 665 2774 e-mail: zenobia.weiss@put.poznan.pl

 

mgr inż. Jacek DIAKUN

Poznań University of Technology, Institute of Mechanical Technology, Division of Industrial Information Systems, 3 Piotrowo Str., 61-138 Poznań, Poland

tel. + 4861 665 2731, e-mail: jacek.diakun@put.poznan.pl