Zeszyty Naukowe - numer 5

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Marek STARCHURA, Anna KARWASZ

Ekoprojektowanie w praktyce

Temat ekoprojektowania jest w ostatnich latach coraz częściej poruszany w dyskusjach nie tylko ze względu na zmieniające się ustawodawstwo, regulujące aspekty środowiskowe w procesie konstruowania wyrobów (np. nowe dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - WEEE, ograniczeń w stosowaniu materiałów niebezpiecznych - RoSH oraz ekoprojektowania produktów wykorzystujących energię - EuP), ale również ze względu na wzrastającą ekologiczną świadomość nabywców, która zmusza producentów do zajęcia się tą tematyką, by zachować swoją pozycję na rynku.
W artykule przedstawiono prostą i praktyczną metodę ekoprojektowania. Jej zaletą jest możliwość szybkiego i skutecznego uwzględnienia złożonych aspektów ekologicznych w procesie projektowania.

Strona 53-62

Recenzent: dr hab. inż Edward PAJĄK, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (213kB)

Informacje o autorach

dipl. ing. Marek STACHURA

KERP Centre of Excellence Electronics & Environment

Meldemannstrasse18/4, 1200 Vienna, Austria

tel. +43664 826 43 46, e-mail: marek.stachura@kerp.at

 

mgr inż. Anna KARWASZ

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2718, e-mail: anna.karwasz@doctorate.put.poznan.pl