Zeszyty Naukowe - numer 5

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Piotr MIKOŁAJCZAK, Zenon IGNASZAK

Parametry zasilania żeliwa sferoidalnego w symulacji krzepnięcia odlewów

Skuteczność metody wspomagania i projektowania Virtual Prototyping zależy od wielu czyn-ników na etapie pre- i post - processingu. Wyniki obliczeń symulacyjnych obejmują m.in. prognozy porowatości odlewów, a na ich skuteczność wpływają m.in. parametry określające zdolność stopu do zasilania - ułamek krytyczny zasilania masowego oraz ułamek krytyczny zasilania kapilarnego. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych mających na celu określenie powyższych parametrów dla wybranego żeliwa sferoidalnego. Badania eksperymentalne objęły wykonanie odlewów, analizę cieplną układu oraz rozłożenie wad skurczowych. Dokonano walidacji temperatury ze względu na wady skurczowe. Analizowano wpływ temperatury zalewania, ułamków krytycznych i skurczu stopu na prognozy ścisłości odlewu - parametr Shrinkage. Szczególnej analizie poddano wpływ wartości krytycznego ułamka zasilania masowego i kapilarnego na zgodność wyników eksperymentalnych i symulacyjnych.

Strona 33-40

Recenzent: dr hab. inż. Mieczysław HAJKOWSKI

Pobierz artykuł (4259kB)

Informacje o autorach

dr inż. Piotr MIKOŁAJCZAK

Poznan University of Technology, Institute of Material Technology

3 Piotrowo Str., 60-965 Poznan, Poland

tel. +4861 665 2459 e-mail: piotr.mikolajczak@put.poznan.pl

 

prof. dr hab inż. Zenon IGNASZAK

Poznan University of Technology, Institute of Material Technology

3 Piotrowo Str., 60-965 Poznan, Poland

tel.+4861 665 2460 e-mail: zenon.ignaszak@put.poznan.pl