Zeszyty Naukowe - numer 5

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Ewa DOSTATNI

Zarządzanie wiedzą o procesie projektowania

W artykule przedstawiono problem zarządzania wiedzą niezbędną do planowania, harmono-gramowania oraz nadzorowania procesu projektowania w wirtualnym biurze projektowym. Prze-prowadzono podział wiedzy, opisano metody jej zdobywania, zachowywania oraz udostępniania. W artykule przedstawiono także opracowaną metodę zarządzania wybranymi obszarami wiedzy w procesie projektowania oparta na technologii agentowej.

Strona 17-31

Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej MILECKI

Pobierz artykuł (316kB)

Informacje o autorach

dr inż. Ewa Dostatni

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2731, e-mail: ewa.dostatni@put.poznan.pl