Zeszyty Naukowe - numer 5

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Olaf CISZAK

Modelowanie i symulacja montażu centrum obróbkowego

W artykule przedstawiono zadanie wyrównoważenia linii montażu głównego centrum obrób-kowego. Opracowano graf ograniczeń kolejnościowych oraz zastosowano algorytm pozwalający optymalizować liczbę i obciążenie stanowisk montażowych. W końcowej części przedstawiono wyniki oraz wnioski z analiz wykonanych z wykorzystaniem oprogramowania LINGO v9.0 i ShowFlow.

Strona 9-15

Recenzent: dr hab. inż. Edmund WEISS, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (3200kB)

Informacje o autorach

dr inż. Olaf CISZAK

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2162, e-mail: olaf.ciszak@put.poznan.pl