Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Sabina ŻMUDKA, Janusz MIKUŁA, Stanisław KUCIEL

Wpływ obciążeń zmiennych w czasie na właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie poliamidu 6 modyfikowanych wulkanicznym tufem

W pracy zaprezentowano nowy rodzaj kompozytów na osnowie poliamidu 6 modyfikowanego zmielona skałą wulkaniczną o nazwie tuf. Napelniacz ten charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi i wysoką naturalna porowatością. Wytworzono trzy rodzaje kompozytów o udziale 10, 20 i 30% pokrytego silanem proszku tufu o rozmiarach cząstek poniżej 25 (.im. Wykonano podstawowe badania właściwości mechanicznych i przetwórczych oraz oceniono wpływ obciążeń zmiennych w czasie na właściwości wytrzymałościowe a na zdjęciach SEM pokazano mechanizmy zniszczenia zmęczeniowego. Kompozyty poliamidu 6 z tufem charakteryzują się dużą zdolnością do rozpraszania energii, zwiększoną sztywnością oraz odpornością termiczną i bardzo dobrym wskaźnikiem płynięcia.

Strona 299-304

Recenzent:

Informacje o autorach

Sabina ŻMUDKA, Janusz MIKUŁA, Stanisław KUCIEL

Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Materiałowej,

Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków

e-mail: Sabinach@interia.pl