Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Stanisław ZAJCHOWSKI, Jacek MIROWSKI

Ocena możliwości wykorzystania laboratoryjnego granulatora

W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwościami rozdrabniania zróżnicowanych pod wzglądem kształtu i właściwości materiałów polimerowych - przy zastosowaniu laboratoryjnego granulatora. Użyto dwa rodzaje frezów; nasadzany walcowo-czołowy oraz ślimakowy do kół zębatych. Scharakteryzowano kształt poszczególnych ziaren przemiałów oraz przeprowadzono ich analizę sitową. Stwierdzono, że przedstawiony granulator umożliwia otrzymanie przemiałów o stosunkowo wąskim rozkładzie granulometrycznym. Prostota obsługi urządzenia, przy jednoczesnej możliwości łatwej wymiany frezu oraz sita o żądanym kształcie i wymiarze otworów, rozszerza zakres możliwych zastosowań pr/edstawionego granulatora laboratoryjnego.

Strona 293-298

Recenzent:

Informacje o autorach

Stanisław ZAJCHOWSKI, Jacek MIROWSKI

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Zakład Technologii Polimerów,

ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,

tel. +4852 374-90-93

e-mail: jacekmirowski@vp.pl