Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Aneta WOŹNIAK-BRASZAK, Jan JURGA, Mikołaj BARANOWSKI, Marek SZOSTAK, Kazimierz JURGA

Wpływ reakcji transestryfikacji na stopień mieszalności układów polimerowych PEN/PC

Celem przedstawionej pracy jest badanie własności fizycznych i mechanicznych nowego kompozytu polimerowego otrzymanego w wyniku mieszania dwóch polimerów poli(naftalenianu etylenu) PEN i poliwęglanu PC w obecności i bez kompatybitizatora. Zastosowano kompatybiliza-tor o nazwie Samarium acetylacetonate hydrate [CH3COCH=C(O-)-CH sup 3 /sup SxH sup 3 /sup O, którego rola jest ułatwienie mieszalności dwóch niemieszalnych polimerów. Przy właściwym doborze składników wyjściowych zachodzi reakcja transestryfikacji polegająca na wyparciu cząsteczki alkoholu z estru przez cząsteczkę innego alkoholu. Produktem tej reakcji jest nowy kompozyt.

Strona 287-291

Recenzent:

Informacje o autorach

Aneta WOŹNIAK-BRASZAK, Jan JURGA, Mikołaj BARANOWSKI, Marek SZOSTAK, Kazimierz JURGA

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień,

ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: abraszak@hoth.amu.edu.pl