Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Ewa WIŚNIEWSKA, Barbara PABIN-SZAFKO

Kopolimery styrenowo-akrylonitrylowe z udziałem azoestru oligooksyetylenowego

W kopolimeryzacji wolnorodnikowej styrenu (S) z akrylonitrylem (AŃ), inicjowanej azo-estrem - propionianem 2(2'-azobis[2-metylo- 0-hydroksy-o]igo(oksyetylenowym)] [AJB-OOE(400)J, otrzymano oligomcry telccheliczne OOE-oligowinyl-OOE, zakończone grupami hydroksylowymi. Wyznaczono współczynniki reaktywności kornonomerów metodą Kelena-Tiidósa, równe odpowiednio rs = 0,225 i rAN = 0,722. Oznaczono (DSC) temperatury zeszklenia kopolimerów, których wartości 60-82°C zmieniają się z ich składem, osiągając maksimum dla kopolimeru o zawartości 60%mol AN.

Strona 281-285

Recenzent:

Informacje o autorach

Ewa WIŚNIEWSKA, Barbara PABIN-SZAFKO

Politechnika Szczecińska, Instytut Polimerów,

ul. K. Pułaskiego 10, 70--322 Szczecin,

tel. +4891 449-44-55

e-mail: ewa.wisniewska@ps.pl