Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Tomasz TOMCZYK, Bolesław JURKOWSKI, Barbara JURKOWSKA

Wpływ sposobu wytworzenia gum napełnionych montmorylonitem na ich strukturę i właściwości

Celem pracy było zbadanie wpływu sposobu wytworzenia mieszanek z kauczuku butadienowego napełnianego w różnym stopniu krzemianem warstwowym - MM T (montniorylonitem) na struktur? i właściwości uzyskanym gum. Użycie prototypowego mieszalnika dynamicznego i statycznego powoduje uzyskanie jednolitej struktury i rozmieszczenie MMT w kauczuku na poziomie umożliwiającym uzyskanie znaczącego wzrostu właściwości mechanicznych gumy (wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu, rozdzierności, moduru stratności mechanicznej G', zużycia ściernego).

Strona 275-280

Recenzent:

Informacje o autorach

Tomasz TOMCZYK, Bolesław JURKOWSKI, Barbara JURKOWSKA

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665-26-50

e-mail: tomasz.tomczyk@doctorate.put.poznan.pl