Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Jolanta TOMASZEWSKA

Przetwórcza ocena temperatury żelowania PVC

Przedstawiono wyniki badań pIastografo metrycznych i termicznych nieplastyfikowancj mieszaniny PVC S6I. Stwierdzono, że rzeczywista temperatura mieszaniny wyznaczona z plastogra-mów (TE) różni się od temperatury wyznaczonej na podstawie termogramów DSC (TB), która wg danych literaturowych określać może maksymalna temperatur? przetwarzania próbki Analiza DSC może być techniką pozwalającą na ocenę temperatury żelowania PVC, ale jedynie w określonych warunkach obciążeń mechanicznych.

Strona 267-273

Recenzent:

Informacje o autorach

Jolanta TOMASZEWSKA

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,

Bydgoszcz, tel. +4852 3749052

e-mail: jolanta.tomaszewska@utp.edu.pl