Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Marek SZOSTAK, Mirosław TRZECIAK

Wpływ parametrów przetwórstwa na właściwości wyrobów odlewanych rotacyjnie

W pracy przedstawiono prototypową konstrukcję maszyny do odlewania rotacyjnego wraz przeprowadzanonymi na niej próbami technologicznymi formy do produkcji prostego prostopadło-ściennego pojemnika. Zbadano wpływ parametrów przetwórstwa oryginalnego i wtórnego polietylenu na właściwości mechaniczne otrzymywanych wyrobów. Parametrami zmiennymi podczas procesu ratowania były: obroty ramienia i płyty, temperatura i czas grzania oraz czas chłodzenia. Badania wykazały istotny wpływ zmienianych parametrów na właściwości wytrzymałościowe produkowanych wyrobów. Szczególnie temperatura pieca i czas grzania (rotowania w piecu) wpływały na końcową wytrzymałość i wydłużenia badanych próbek. Stwierdzono, że im wyższa temperatura i czas rotowania tym lepsze właściwości wytrzymałościowe i mniejsze wydłużenie próbek. Czas chłodzenia nie wpływał istotnie na właściwości mechaniczne a jedynie na jakość powierzchni zewnętrznych. Testy wykazały, że im dłuższy czas chłodzenia tym wyrażniejsze były wciągi na płaskich ściankach pojemnika.

Strona 261-266

Recenzent:

Informacje o autorach

Marek SZOSTAK, Mirosław TRZECIAK

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665-27-76

e-mail: marek.szostak@put.poznan.pl