Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Dariusz SYKUTERA, Marcin HEJNOWSKI

Warunki wtryskiwania tworzyw konstrukcyjnych o wysokim stopniu napełnienia

Do specyficznych właściwości i zalet polimerowych tworzyw technicznych zaliczamy: niską gęstość przy względnie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, sztywność, odporność na pełzanie oraz dobra odporność cieplną. Te właściwości można poprawić poprzez dodanie włókien krótkich, Powoduje to jednak wzrost lepkości kompozytu. W pracy przedstawiono wpływ warunków przetwarzania tworzyw wzmocnionych na efektywność procesu i cechy geometryczne uzyskanych wyprasek. Do badań symulacyjnych wytypowano Ultramid A3W G10 (PA 6.6 zawierający 50% mas. włókien szklanych WS) oraz Ultradur B 4300 G10 (PBT zawierający 50 % WS). Określono wpływ ilości i lokalizacji przewężek, prędkości wtryskiwania i temperatury formy na cechy geometryczne wyprasek. Zmiany ciśnienia, temperatury, skurczu i deformacji analizowano z wykorzystaniem programu symulacyjnego Cadmould.

Strona 255-260

Recenzent:

Pobierz artykuł (219kB)

Informacje o autorach

Dariusz SYKUTERA, Marcin HEJNOWSKI

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Katedra Techniki Tworzyw,

al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,

tel. +4852 340-82-24

e-mail: sykutera@utp.edu.pl