Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Tomasz STERZYŃSKI

Ocena szybkości relaksacji w badaniach naprężeń rozciągających

Pomiar relaksacji naprężeń dla próbek o stałym odkształceniu, pozwala na wyznaczenie charakterystycznego czasu relaksacji materiału i czasowej zależności szybkości relaksacji. Pomiary relaksacji prowadzono w próbie jednoosiowego rozciągania, dla LDPE z różną zawartością talku jako napełniacza, stwierdzając około 30% obniżenie poziomu naprężenia. W oparciu o pomiary relaksacji wyznaczono jej szybkość zmieniającą sic w zakresie od 0.5 MPa/s do 10 sup -4 /sup MPa/s, po czasie pomiaru w granicach l0 sup -4 /sup s, co odpowiada stanowi, w którym nie obserwuje się dalszych istotnych zmian naprężeń. Porównując wyniki pomiarów dla próbek o różnej grubości stwierdzono nieznacznie wyższy poziom szybkości relaksacji dla próbek o grubości 3 mm, co może świadczyć o stabilizującym naprężenie stanie orientacji, wywołanym jako wynik procesu przetwórczego, w próbkach o mniejszej grubości (l mm).

Strona 247-253

Recenzent:

Pobierz artykuł (156kB)

Informacje o autorach

Tomasz STERZYŃSKI

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,

pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań,

tel. +4861 665-35-56

e-mail: tomasz.sterzynski@put.poznan.pl