Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Alina SIONKOWSKA, Marcin WIŚNIEWSKI

Modyfikacja właściwości PVP dodatkami polimerów naturalnych

Badano właściwości mechaniczne i termiczne poli(wmylo pirolidonu) PVP z dodatkiem kolagenu lub chitozanu. Otrzymano cienkie filmy polimerowe z PVP z 10% dodatkiem polimeru naturalnego. Właściwości mechaniczne filmów badano używając zrywarki Instron. Właściiwości termiczne badano przy użyciu skaningowej kalorymetri różnicowej DSC. Wyniki wykazały, że właściwości mechaniczne mieszanin, takie jak: siła zrywająca, wydłużenie przy zerwaniu i moduł Younga były znacznie lepsze dla mieszanin PVP z polimerami naturalnymi niż dla filmów PVP wejściowego. Właściwości termiczne mieszanin były podobne do odporności termicznej PVP. Mieszanie PVP z polimerami naturalnymi daje potencjalne możliwości otrzymania nowego materiału do zastosowań biomedycznych.

Strona 241-245

Recenzent:

Informacje o autorach

Alina SIONKOWSKA, Marcin WIŚNIEWSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii,

ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń,

tel. +4856 611-45-47

e-mail: as@chem.uni.torun.pl