Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Bronisław SAMUJŁO

Wpływ wprowadzenia recyklatu do polietylenu uniepalnionego na wybrane wielkości charakteryzujące proces wytłaczania

W artykule przedstawiono wpływ zastosowania polietylenu recyrkulowanego na proces wytłaczania polietylenu dużej gęstości modyfikowanego bezhalogenowym środkiem opóźniającym palenie. Ustalono zależność ciśnienia i temperatury wytłaczanego tworzywa, momentu obrotowego ślimaka oraz wydajności procesu wytłaczania od prędkości obrotowej ślimaka oraz ilości wprowadzonego recyklatu. Zaobserwowano, że wprowadzenie do tworzywa poniżej 20% rccykla-tu nie wpływa niekorzystnie na proces wytłaczania.

Strona 237-240

Recenzent:

Informacje o autorach

Bronisław SAMUJŁO

Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych,

ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin,

tel. +4881 538-42-23

e-mail: b.samujlo@pollub.pl