Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Tomasz RYDZKOWSKI, Iwona MICHALSKA-POŻOGA, Tomasz KARASIEWICZ

Ocena jednorodności mieszanin recyklatów otrzymanych w procesie wytłaczania ślimakowo-tarczowego

W niniejszym artykule przedstawione zostaną wybrane wyniki badań mieszanin różnych Tworzyw z recyklingu uzyskanych poprze/ wytłaczanie ślimakowo-tarczowe. Przeanalizowana zostanie jednorodność wybranych przekrojów i wydłużenie względne wytłoczyn uzyskanych przy różnych nastawach szczeliny czołowej. Potwierdzone zostanie, że szerokość szczeliny czołowej ma wpływ na uzyskiwaną jednorodność.

Strona 225-230

Recenzent:

Informacje o autorach

Tomasz RYDZKOWSKI, Iwona MICHALSKA-POŻOGA, Tomasz KARASIEWICZ

Politechnika Koszalińska, Katedra Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych,

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin,

tel. +4894 34-78-424

e-mail: tomasz.rydzkowski@tu.koszalin.pl