Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Henryk RYDAROWSKI

Antystatyczny i trudno palny polietylen - nowe możliwości

Przedstawiono wyniki badań dotyczące napełniania polietylenu dużej i małej gęstości celem otrzymania materiału o cechach antystatycznych i trudnopalnych. W pierwszym etapie otrzymano wysoko napełnione kompozyty do których następnie dodano czysty polietylen i w ten sposób otrzymano końcowy materiał. W wyniku wytłaczania dwusHmakowego współbieżnego uzyskano poziom trudnopalności FH-1 wg ISO 1210 i rezystancję powierzchniową 10 sup 6 /sup ?

Strona 217-223

Recenzent:

Pobierz artykuł (124kB)

Informacje o autorach

Henryk RYDAROWSKI

Główny Instytut Górnictwa, Zakład Inżynierii Materiałowej,

pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice,

tel. +4832 259-26-44

e-mail: h.rydarowski@gig.katowice.pl