Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Zbigniew ROSŁANIEC

Nanorurki węglowe i nanokompozyty polimerowe z ich udziałem

Przedstawiono informacje o nanokompozytach polimerowych z udziałem nanorurek węglowych (CNTs). Nowe generacje CNTs mogą mieć postać przędzy lub folii. Fluorowane nanorurki dają się łatwo wykorzystać do dalszej funkcjonalizacji Bardzo interesującą metodą uzyskiwania nanokompozytów polimerowych jest wprowadzanie nanorurek do mieszaniny reakcyjnej podczas syntezy polimeru (metoda in situ). Tą metodą otrzymywano a następnie charakteryzowano nano-kompozyty na osnowie PET, PBT, PBT-blok-PTMO i PA 12- Przedstawiono model struktury semikrystalicznego polimeru z udziałem CNT możliwej do uzyskania podczas orientacji materiału.

Strona 211-216

Recenzent:

Informacje o autorach

Zbigniew ROSŁANIEC

Politechnika Szczecińska, Instytut Inżynierii Materiałowej,

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin,

tel. +4891-449-44-57,

e-mail: zbigniew.roslaniec@ps.pl